Начало
За насПроцедуриДокументиCE маркировкаЗа контакти

Начало

ДОБРЕ ДОШЛИ НА САЙТА НА "СТРОЙКОНТРОЛ 2003" ЕООД.

“СТРОЙКОНТРОЛ 2003” ЕООД гарантира високо качество на предлаганите услуги и успешна реализация на Вашата продукция на строителния пазар.

Фирмата извършва следните дейности:
  • Сертификация на строителни продукти и системи за производствен контрол, основаваща се на на “Наредба № РД -02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и Регламент (ЕС) №305/2011. Нашият контрол е достатъчно основание, че качеството на произвежданите от Вас продукти ще бъде проверено и оценено съгласно изискванията, заложени в действащите хармонизирани европейски стандарти, българските техническите спецификации, българските и европейски технически одобрения.
  • Акредитирани сме от Българска служба по акредитация да извършваме изпитване на строителни продукти. Използвайки коректните резултати, получени при изпитване на основните физико-механични показатели на произвежданите от Вас строителни продукти, нашата строителна лаборатория ще Ви помогне да подобрите икономическата си дейност.