Начало
За нас
ПроцедуриДокументиCE маркировкаЗа контакти

За нас

КАКВИ СА НАШИТЕ ПРИНЦИПИ НА РАБОТА:

Безпристрастност при вземане на решения
Нашата роля е да извършим обективна оценка на действителното състояние на условията на производство като трета независима страна.

Конфиденциалност по отношение на предоставената ни информация
Ние гарантираме пълното запазване на производствената и търговската тайна на нашите клиенти.

Професионализъм
Разполагаме с висококвалифицирани експерти, преминали национални и международни обучения и квалификации.

КАКВА Е ГАРАНЦИЯТА?

Гаранцията е :

  • В оценката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, което е издало на "СТРОЙКОНТРОЛ 2003"ЕООД
    РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ С НАЦИОНАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ
    и РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО ПО ХАРМОНИЗИРАНИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТИ и ни е обявило пред европейската комисия като нотифицирано лице.


  • В оценката на Българска служба по акредитация, която е издала СЕРТИФИКАТ ЗА АКРЕДИТАЦИЯ НА СТРОИТЕЛНАТА ЛАБОРАТОРИЯ при "СТРОЙКОНТРОЛ 2003"ЕООД.